På grund av rådande förhållanden vill/vågar vi inte propsa på att genomföra några sammankomster, åtminstone i nuläget. Därför flyttar vi fram de planerade kurser som har anmälda deltagare, från april/maj till vecka 36-42, efter sommarlovet, i stället.

Om ni undrar över utskickade fakturor, fungerar det som på t.ex. SJ: Ni har de facto köpt biljetter med bindande anmälan, vilka förväntas betalas, och vi kommer att leverera, men just nu vill inte flertalet som anmält sig att vi skall köra dem riktigt än. Med detta sagt vill jag starkt poängtera att vi INTE nitiskt kommer att hänvisa till avtalsregler m.m. för att få betalt till varje pris. Det har aldrig hänt förr hos oss, och detta företag har av princip aldrig tillämpat dröjsmålsräntor, påminnelse- eller inkassokostnader eller liknande. Detta är inte vår stil.

Kontentan angående fakturor:

-Vi ser helst att man betalar utifrån vad man beställt, enligt ingånget avtal och skickade fakturor

-Vi tvingar dock ingen att betala förrän det nya datumet är spikat. Vi låter er bestämma själva.

-Ni behöver inte hålla er till förfallodatumet. Vi är beredda att vänta länge.

Om ni får förhinder att deltaga, godtar vi avbokning. Vi tillämpar normalt bindande anmälan, som kan överlåtas eller fås i form av tillgodohavande, men i rådande situation väljer vi att vara flexibla och hålla en dialog med er. (kan ta lite tid ibland, för ni är väldigt många).

Därmed tar undertecknad ett ofrivilligt sommarlov redan nu, med tvärstopp i inkomster (vi är ju alla drabbade). Våra fortbildningar är med andra ord uppskjutna, ej inställda! Vi får hoppas att läget förbättras markant, gärna redan i maj!

Vi har alla en exceptionell och svår situation just nu, och jag är öppen för frågor, diskussioner eller sätt att göra en insats var jag kan för att underlätta folks väl och ve. Hoppas att ni får hållas friska och ta god hand om varandra. Vi får nog alla ta lite ansvar och hjälpas åt. Allt gott!

Med vänlig hälsning

Leif Lundgren
Centrum för fortbildning

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola SEKRETESS OCH
ANMÄLNINGSPLIKT

av Staffan Olsson

Variation i språkundervisning VARIATION I
SPRÅKUNDERVISNING

av Ulf Levihn & David Norman

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever MATEMATIK FÖR NYANLÄNDA
OCH FLERSPRÅKIGA ELEVER

av Saman Abdoka, Catharina Sundström
Larsson, Eva Sundgren